Metsien ja soiden kasvit tarjoavat elämyksiä

Juha Suominen – Alfred Varkki 1983:
Luonnontilaisen Lauhan kasvistosta.
Kauhajoen luonnonkirja s. 56 – 63.

Alfred Varkki 1983:
Kauhajoen kasvimaailmaa.
Kauhajoen luonnonkirja s. 64 -78.

Alfred  Varkki 1991:
Vesikasvien nykypäivää.
Kauhajoen vesien kirja s. 106 – 110.

Jussi Kleemola 1991:
Satelliittikartta.
Kauhajoen vesien kirjassa s. 232 – 234 on selostus  ja kirjan takalehdessä itse kartta.

Erkki Raikamo – Raimo Heikkilä 1999:
Suot syntyvät.
Kauhajoen metsien ja soiden kirja s. 19 – 23.

Raimo Heikkilä 1999:
Kauhajoen suot vuonna 1999.
Kauhajoen metsien ja soiden kirja s. 150 – 155.

Matti Seppälä 1999:
Metsä- ja suoluonnon monimuotoisuus.
Kauhajoen metsien ja soiden kirja s. 158 – 163.

Maija Kiviluoma 1999:
Kauhajoen sienistä.
Kauhajoen metsien ja soiden kirja s. 224 – 231.

Alfred Varkki 1999:
Luonnon tutkija omilla jäljillään.
Kauhajoen metsien ja soiden kirja s. 232 – 233.

Seppo Laakso 1999:
Marjastus.
Kauhajoen metsien ja soiden kirja s. 242 – 247.

Sirkka-Liisa Havunen 1999:
Marjastajan ja sienestäjän luontoelämyksiä.
Kauhajoen metsien ja soiden kirja s. 248 – 251.

Kauhajoen nimikkolajit 1999.
Kauhajoen metsien ja soiden kirja s. 322 – 327.

Raimo Heikkilä ym. 2001 Comlexes, vegetation, flora and dynamics of Kauhaneva mire system, western Finland löytyy internetistä http://www.vyh.fi/eng/orginfo/publica/elctro/fe489/fe489.htm

Digitointia odottaa mm. tämä  perusteellinen tutkimus: Alfred Varkki 1985: Kauhajoen  putkilokasvisto 93 pp, omakustanne. Lainattavissa esim. Kauhajoen kaupunginkirjastosta. Toinen merkittävä tietolähde digimaailman ulkopuolella on Jussi Helin – Anneli Leivo 2000: Lauhanvuoren kansallispuiston kasvillisuus. Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja Sarja A No 117. 135 pp ja 13 liitettä.

Käyntikohteet -karttaan >