Kauhajoen kulttuuri 2020-luvulle tultaessa

Piiparipaapan polokka
Kauhajoki mielletään musiikki- ja urheilupitäjäksi. Mielikuvan taustalla on sukupolvelta toiselle jatkunut osaamisen jakaminen sekä hyvät mahdollisuudet kartuttaa taitoja. Vahvojen yhteisöjen merkitystä niin taiteen tekijöinä kuin tukijoina ei voi sivuuttaa esiteltäessä kauhajokista osaamista taiteessa ja kulttuurissa. Yksilön luontaisen lahjakkuuden ja sinnikkyyden merkitystä ei myöskään voi väheksyä. Kulttuuriviikko Kriuhnaasu esittelee vuosittain pääosin paikkakunnan omia kulttuurin ja taiteen tekijöitä. Kauhajokisella kulttuurilla on suuri joukko kulttuurin kuluttajia ja taiteen rakastajia.

Jonna Pirttijoki-Helanen ja Eveliina Uitto.

Musiikki

Musiikkikulttuuri nojaa Kauhajoella paitsi ammattimaiseen ja laadukkaaseen opetukseen Panula-opistossa, Kauhajoen evankelisessa kansanopistossa sekä Kauhajoen kansalaisopistossa myös osaavaan ja innokkaaseen harrastajaryhmään. Musiikin lajien kirjo näyttäytyy kauhajokisessa musiikkielämässä vuosittain kattavasti esiintyvien taiteilijoiden, tapahtumien ja esiintyvien ryhmien näkökulmasta. Esimerkiksi vuonna 2019 Kauhajoella kuullaan Radion Sinfoniaorkesterin, Suomen puolustusvoimain Laivaston Soittokunnan sekä raskaamman rockmusiikin artisteja Nummirockissa. Kansanmusiikki soi vahvana eri konserteissa ja tanssimusiikki tanssittaa pitkin vuotta. Musiikin voima yhteisöllisenä liimana ja virkistävänä harrastuksena on aistittavissa useissa yhteislauluryhmissä ja kuoroissa.

Niina Kiprianoff

Kauhajoen Taideyhdistyksen näyttelytoiminta keskittyy Kotiseututalon Hellagalleriaan. Marraskuussa 2014 oli esillä Kimmo Pohjosen Suomen halki kulkeneen patikkamatkan innoittamia töitä.

Kuvataide

Kuvataide on saanut jalansijaa ansiokkaiden taiteilijoiden näyttelyjen muodossa sekä vahvojen yhdistystoimijoiden avulla. Kauhajoen kansalaisopiston lasten ja nuorten kuvataidekoulu sekä Kauhajoen evankelisen opiston kuvataidelinja antavat valmiuksia nuoren omalle taiteelliselle kasvulle. Laaja kuvataiteen harrastajajoukko saa ammattimaista opetusta Kauhajoen kansalaisopiston kursseilla. Lisäksi mm. Kauhajoen taideyhdistys toimii aktiivisesti näyttely- ja koulutustoiminnassa. ITE taiteessa Nummijärvellä sijaitseva Alpon Savanni näyttäytyy alan pioneerina mm. valtakunnallisesti merkittävällä näyttelykokonaisuudella.

Niina Kiprianoff

Teatteri Kajon näytelmä Reinikainen kesällä 2018, Ohjaus Timo Kankainen. Reinikaista esittävän Matti Nisulan perässä Hannu Malkamäki, Jaakko Hallivuori, Teemu Vola ja Ilkka Viitala.

Teatteri

Näyttämötaide elää Kauhajoella vahvasti harrastajateattereiden voimin. Palkittu Teatteri Kajo esittää kesäisin Sotkanpesän kesäteatterissa kevyitä koko perheen näytelmiä täysille katsomoille. Teatteri Kajo on toiminut Kauhajoella lähes 40 vuotta. NeOn -teatteri on parikymmentä vuotta nuorempi teatteriryhmä. Lisäksi harrastajateatterikentällä toimii myös muita ryhmiä kuten Lustiteatteri. Kauhajokisia runoilijoita ja sanataiteilijoita esiintyy useissa teoksissa erityisyytenä myös eteläpohjalaista ja kauhajokista murretta ylläpitävät murrerunoilijat.

Niina Kiprianoff

Kirjasto.

Kirjasto

Kauhajoen pääkirjasto on aikaansa seuraava kirjallisuuden keidas keskellä kylää. Kauhajoen kirjasto- ja tietopalvelut saavat myönteistä palautetta laajasta kokoelmastaan sekä mm. yhteistyössä kotisairaanhoidon kanssa tehtävästä Tietohoiva-palvelusta. Palvelu tarjoaa kotona asuville ikäihmisille mahdollisuuden nauttia kirjallisuudesta. Kirjaston toiminta kehittyy laajemman aukiolon mahdollistavan tekniikan avulla yhteistyössä opistotalon kanssa kuntalaisten olohuoneeksi.

Niina Kiprianoff

Kammikylän erikoiset rakennukset Nummijärven Ruuhinevalla ovat Erkki Kalliomäen taidonnäyte.

Käsityö

Käsityötaitoa ja -taidetta voi Kauhajoella ylläpitää Kauhajoen kansalaisopiston kursseilla sekä pehmeissä että kovissa materiaaleissa ja Etelä-Pohjanmaan taitokeskuksen Kauhajoen toimipisteessä. Lapsille ja nuorille käsityötaiteen perusopetusta antaa yleisessä oppimäärässä Kauhajoen kansalaisopiston taidekoulu ja laajassa oppimäärässä Etelä-Pohjanmaan taitokeskuksen ylläpitämä Näppi käsityökoulu.

Niina Kiprianoff

ITE-taide

ITE-taide, itse tehty elämä, on nykykansantaidetta, joka eroaa kansantaiteesta irrottautumalla perinteisen kansantaiteen kollektiivisesta luonteesta, sekä perinnesidonnaisuudesta. ITE-taide korvaa ne yksilöllisyydellä ja omaperäisellä luovuudella. Perinteisen kansantaiteen edustaessa esteettisesti korkeatasoista käsityötä ITE-taide o¬n kätevyyteen ja kekseliäisyyteen perustuvaa kansanomaista kuvataidetta. Kauhajoella ITE-taiteesta tunnetuimpia ovat Rikhard Koiviston (1912–1983) puuveistokset sekä Alpo Koivumäen romusta ja jätteestä tekemät eksoottiset eläimet, kotoiset hirvet, karhut ja monet muut. Erkki Kalliomäen Ruuhinevalle rakennetussa Kammikylässä kaikki on väärin päin, mutta kuitenkin toimivasti.

Liisa Ruismäki

Kansallispukuja tuuletettiin suurella joukolla Kauhajoen museolla heinäkuussa 2015.

Museot

Museotoiminta kaupungissamme on monimuotoista. Eduskuntamuseon tehtävä on valtakunnallisestikin tärkeä, onhan Kauhajoki pääkaupunkimme lisäksi ainoa kaupunki Suomessa, jossa Valtiopäivät ovat kokoontuneet Talvisodan aikana. Museotarjontaa täydentävät Veteraanien Perinnetalo sekä Kotiseutumuseo. Lisäksi Kauhajoella on useita yksityisiä museohuoneita ja esineistöjä, joita ei ole kartoitettu.

Niina Kiprianoff

Kauhajoen Kulttuurisäätiö jakaa vuosittain apurahoja useita kymmeniä tuhansia euroja nuorille Kauhajokea koskevaan tutkimukseen ja kauhajokelaisille taiteilijoille. Erityisrahastoilla on omia kohteita, joihin apurahoja myönnetään. Kuva vuoden 2017 apurahajuhlasta.

Kulttuurin tuki

Kauhajoen Kulttuurisäätiön perustamistoimet saatiin päätökseen 1990 ja toiminta alkoi seuraavana vuonna. Ensimmäiset apurahat – 50.000 mk (8.400 €) – säätiö jakoi keväällä 1992.

Kulttuurisäätiön taustayhteisöt ovat Kauhajoen kaupunki, Kauhajoen seurakunta, Kauhajoen Valistus- ja Avustussäätiö ja Kauhajoki-Seura. Säätiön pääomat koostuvat sen peruspääomasta ja erillisrahastoista, joista tärkein on Inkeri Kanteleen rahasto. Se muodostaa ylivoimaisesti suurimman osan säätiön varoista. Ns. vapaarahasto sisältää säätiön perusrahaston ja Kauhajoki-Seuran rahaston.

Laajenna sisältö

Keskustele aiheesta hashtagilla #kauhajoenkulttuuri.