Kauran sotilasvirkatalon tiluskartat 1872–1917

Ruotsin armeijassa siirryttiin 1600-luvun lopulla ruotujakoon, joka Pohjanmaalla toteutettiin vasta 1734. Samana vuonna Pohjanmaan rykmentin Ilmajoen komppanian vänrikin virkataloksi, puustelliksi, otettiin Kauhajoelta Kauran 1/3 manttaalin kruununtila.

Ilmajoen komppanian vänrikeistä Kauran virkatalossa asuivat 1700-luvulla pisimpään Georg Jakob Printz 1783–1794 ja poikansa Gustaf Jakob Printz. Hän erosi armeijasta 1809, kun Suomi liitettiin Venäjään ja ruotuarmeija hajotettiin 50 vuodeksi. Printz sai nauttia Kauran virkatalon edut kuolemaansa 1834 saakka, mutta taloa viljelivät vuokramiehet.

Vuoden 1863 asetuksen mukaan koko virkatalo vuokrattiin huutokaupalla 50 vuodeksi, 1894 asetuksen mukaan 25 vuodeksi. Määräyksiä noudatettiin myös Kauran puustellin vuokrauksessa.

Entisiä sotilasvirkataloja koskevat määräykset muuttuivat 1915: talon voi vuokrata kokonaisena tai osina. Tämä johti virkatalojen ositukseen. Kauran puustellissa työ aloitettiin jo 1913, ennen asetuksen muuttumista, kun varamaanmittari Lauri Franssila mittasi Aro-Kauran sotilasvirkatalon sekä asuin- ja viljelystilojen tilukset. Osituksen 1915 ja pyykityksen 1917 toteutti Vaasan läänin vanhempi maanmittari Alfred A. Gustafsson. Lopputuloksena oli Aro-Kauran kantatila ja 15 asuin- ja viljelystilaa, joita voi vuokrata erikseen. Useimmat ositustilat olivat virkatalon entisiä torppia.

Maanhankintalain 1945 perusteella Kaurasta lohkottiin kuusi asutustilaa.

Aro-Kauran entisestä sotilasvirkatalosta ositetut tiluskartat 1917 on kuvattu Vaasan maakunta-arkistossa, Aro-Kauran sotilasvirkatalon kartat ja piirustukset, karttakokoelma I 6–21 f–u. Kartat on piirtänyt Alfred A. Gustafsson ja kuvannut Liisa Kasi ja Sari Tallgren. Kauran ja Aro-Kauran sotilasvirkatalon kartat 1872 ja 1913 ovat Kansallisarkiston Digitaaliarkistosta (Metsähall.: sot.vi Ia.* 416/- -, * 420/- -).

Liisa Ruismäki

Lähteet:
Aro-Kauran sotilasvirkatalon. Vaasan maakunta-arkisto (VMA)
Arkistojen portti: http://wiki.narc.fi/portti/index.php/Virkatalot
Kauhajoen ja Kristiinankaupungin kirkonkirjat
Ruismäki, Liisa (1987): Kauhajoen historia esihistoriasta vuoteen 1918. s. 274–275, 407–409.

Aiheesta enemmän