Pohjavesivarat

Esko Mälkki 1991:
Pohjavesivarat.
Kauhajoen vesien kirja s. 183 – 191.

Jussi Kleemola 1991:
Kauhajoen vedenhankinta.
Kauhajoen vesien kirja s. 192 – 194.

Aulis Korhonen – Jaakko Päivike 1991:
Pohjavesien suojelu.
Kauhajoen vesien kirja s. 207 – 208.

Mirja Salkinoja-Salonen 1991:
Pohjavesien pilaantuminen.
Kauhajoen vesien kirja s. 209 – 211.

Jussi Kleemola 1991:
Uhkana soranotto.
Kauhajoen vesien kirja s. 214 – 216.

Reijo Pitkäranta 2015:
Kauhajoen pohjavesialueet ja niiden geologia.
Kirjassa Reija Haapanen: Kauhajoen vesihuolto 1945 – 2015. Tätä kirjaa ei ole vielä digitoitu. Tied. Kauhajoen vesihuollosta.

Käyntikohteet -karttaan >