Erämainen Ikkelänjoki

Alfred Varkki 1983:
Kauhajoen kasvimaailmaa.
Kauhajoen luonnonkirja s. 64-73. Ks. Ikkelänjoen törmät s. 65 – 66.

Risto Kuutti 1983:
Luonnonkohteitten virkistyskäyttö.
Kauhajoen luonnonkirja s. 100-110. Ks. Ikkelänjoki s. 103-104.

Liisa Ruismäki 1991:
Vesistöt asutuksen väylinä.
Kauhajoen vesien kirja s. 19-47. Ks. myllyt ja sahat s. 35-43.

Matti Tuhkanen 1991:
Purotaimen.
Kauhajoen vesien kirja s. 154-158.

Simo Marttila 1991:
Ikkelänjoen soutu.
Kauhajoen vesien kirja s. 152-153.

Käyntikohteet -karttaan >