Ihmisen kädenjäljet metsissä ja soilla

Erkki Ylihärsilä 1999:
Jätemetsistä liikkeelle.
Kauhajoen metsien ja soiden kirja s. 78 – 81.

Kauhajoen metsien ja soiden kirjassa (1999) oikeastaan koko sisältö käsittelee luonnon ja ihmisen suhdetta. Em. Ylihärsilän artikkelin jälkeen aihetta käsitellään useissa eri asiantuntijoitten kirjoituksissa erityisesti luvuissa Metsä puun tuottajana s. 83 – 131 sekä Soiden ja ihmisen suhde s. 134 – 155.

Käyntikohteet -karttaan >