Omaleimainen maaperä

Jouko Niemelä – Erkki Raikamo 1983
Kallio- ja maaperässä omaleimaisia piirteitä.
Kauhajoen luonnonkirja s. 9 – 23.

Urpo Häyrinen 1983
Kauhaneva  – Etelä-Pohjanmaan komein kermikeidas.
Kauhajoen luonnonkirja s. 24 – 29. Ks. Kauhanevan synnystä ss.  28 – 29.

Mauri Palomäki 1991
Vesi väistyy – maa voittaa.
Kauhajoen vesien kirja s. 9 – 18.

Esko Mälkki 1991
Pohjavesivarat.
Kauhajoen vesien kirja s. 183 – 191.

Reijo Pitkäranta – Olli Ristaniemi 1999
Kauhajoen maaperän suojelu.
Kauhajoen metsien ja soiden kirja s. 190 – 201.

Pentti Kallio 1999
Neljän tuulen lakeus.
Kauhajoen metsien ja soiden kirja s. 134 – 139.

Erkki Raikamo 1999
Soiden tekninen hyödyntäminen.
Kauhajoen metsien ja soiden kirja s. 140 – 141.

Heikki Toivakka 1999
Yksityinen turvetuotanto.
Kauhajoen metsien ja soiden kirja s. 142 – 145.

Lauri Ijäs 1999
Vapo Oy:n turvetuotanto.
Kauhajoen metsien ja soiden kirja s. 146 – 149.

Raimo Heikkilä 1999
Kauhajoen suot vuonna 1999.
Kauhajoen metsien ja soiden kirja s. 150 – 155.

Reijo Pitkäranta 2015
Kauhajoen pohjavesialueet ja niiden geologia.
Kirjassa Kauhajoen vesihuolto 1945 – 2015 s. 24 – 31. Kirjaa myy Kauhajoen Vesihuolto.

Käyntikohteet -karttaan >