Kauhajoen koululaitos 1882–1982

Heikki Nurmelan kirjoittama Kauhajoen koululaitos 1882–1982 on kattava teos Kauhajoen koululaitoksen ensimmäisistä sadasta vuodesta. Kirjassa on katsaus myös kansakoulua edeltäneeseen kirkolliseen kansanopetukseen sekä 1920-luvulta alkaneeseen toisen asteen koulutukseen, kirjaston kehitykseen sekä kansalaisopistoon ja musiikin opetukseen.
Teos keskittyy Kauhajoen kansakouluihin. Esittely alkaa Kirkonkylän ”ylhäisemmän kansakoulun” perustamisesta 1882. Jatkossa käydään läpi monikymmenlukuisen kyläkouluverkoston syntyvaiheet ja 1950-luvun lopulla alkanut koulujen nopea väheneminen. Kartat valaisevat koululaitoksen kehitystä.

Kauhajoen koululaitos 1882-1992, Avaa-kirja (PDF)

Palaa Muut teokset ja artikkelit-sivulle