Kauhajoen vesien kirja

Vesistöjen vähäiseen määrään nähden Kauhajoen vesiluonto on rikas ja monimuotoinen. Tämä johtuu alueen sijainnista kolmen vesistönalueen latvoilla. Vielä keskeisempi merkitys on vesistöihin purkautuvilla poikkeuksellisen runsailla pohjavesillä. Vain yhteisesti ponnistellen voimme turvata pinta- ja pohjavesien säilymisen puhtaina ja luontomme tasapainoisena. Kirja on monipuolinen katsaus Kauhajoen vesistöjen syntyyn, eliöstöön, hyötykäyttöön ja suojeluun. Kirjan 28 kirjoittajaa ovat asiantuntijoita eri puolilta maata tai luonnonystäviä Kauhajoelta. Tasokkaat kuvat ovat Seppo Laakson, kirjoittajien ja Kauhajoen kameraseura ry:n jäsenten ikuistamia.

 

Avaa kirja klikkaamalla kuvaa. Klikkaamalla artikkelin otsikkoa pääset suoraan kyseiseen artikkeliin, jolloin ensin avautuu koko kirja ja sitten päädyt valitsemaasi artikkeliin. Latautuminen voi laitteesta riippuen kestää hetken. Myös kirjan sisällysluettelosta pääsee klikkaamalla suoraan artikkeliin.

Huom! Jos artikkeli ei avaudu alla olevista linkeistä, käytä kirjan sisällysluetteloa tai pdf-katselusovelluksen hakuominaisuutta.

Sisällysluettelo

Mauri Palomäki
Vesi väistyy – maa voittaa

Liisa Ruismäki
Vesistöt asutuksen väylänä

Pertti Sevola
Kauhajoen vedet

Hannu Mansikkaniemi
Joet tulvivat

Keijo T. Seppälä
Tulvajärvien muuttolinnut

Paavo Kallionpää
Viljelysmaiden peruskuivatus

Pauli Ikkelä
Soita ja soistuneita kangasmaita kuivataan

Raimo Heikkilä
Ojitusten haitat

Alfred Varkki
Vesikasvien nykypäivää

Jukka Lilja – Veikko Lehtineva
Kauhajoen vesinisäkkäät

Pentti Korpela
Kalamiehen muistoja Nummijärvestä

Seppo Laakso
Luontoretkeilijän Ylimysjärvi

Alarik Kaunisto
Säkkijärvi

Tauno Niemi
Ikkeläjärvi

Tapani Tapiola
Yö Kauhajärvellä

Seppo Laakso
Hyypänjoen jokivarsiluonto

Paavo Kallionpää
Muistoja jokivarrelta

Simo Marttila
Ikkelänjoen soutu

Matti Tuhkanen
Purotaimen

Jussi Kleemola
Kauhajoen edustavimmat purot

Tapani Tapiola
Katikka – Kaunis maa

Martti Anttila
Hanhimetsällä

Heikki Taimi
Vesistöjen uimapaikat

Jorma Laurila
Joen virkistyskäyttö kirkonkylässä

Unto Lyly-Yrjänäinen – Jukka Lilja
Saviprunni

Esko Mälkki
Pohjavesivarat

Jussi Kleemola
Kauhajoen vedenhankinta

Jussi Kleemola
Kyrönjokilaakson Vesi Oy:n hanke

Jussi Kleemola
Tuhotaanko Kyrönjoen latva?

Raimo Heikkilä
Kuinka käy Kauhanevan?

Aulis Korhonen – Jaakko Päivike
Pohjavesien suojelu

Mirja Salkinoja-Salonen
Pohjavesien pilaantuminen

Riitta Laurila
Talousvesianalyysit

Jussi Kleemola
Uhkana soranotto

Jorma Laurila
Ohjelmia alkuperäisen luonnon suojelemiseksi

Lauri Hautamäki
Ihminen ja vesiluonto

Liitteet
Kirjoittajat
Satelliittikartta
Paikannimet