Kauhajokelaiset Suomea itsenäistämässä

Ruismäki, Liisa (1987):
Kauhajoen historia esihistoriasta vuoteen 1918.
Kauhajoki: Kauhajoen kunta ja seurakunta. s. 716–756.

Lähdeviitteet Kauhajoen historiassa s. 802–803, lähdeluettelo s. 805–814.