Korkeuserot (rinnevalovarjostus)

Karttoja voi zoomata hiiren rullalla.

Maankäyttö (Corine Land Cover 2018, 20m)

   Metsä
   Pelto
   Suo tai kosteikko
   Rakennettu ympäristö
   Teollisuus tai Maa-ainesten ottoalue

Klikkaamalla rasteria saat lisää tietoa kohteesta.

Suojelualueet ja -kohteet

   Natura2000 Erityisten suojelutoimien alue (SAC) ja Yksityisten mailla olevat luonnonsuojelualueet
   Muinaisjäännökset ja muut kulttuuriperintökohteet

Pohjavesialueet

Satelliittikartta

Hyypänjokilaakson palvelukartta

Katso PDF

Hyypänjokilaakson maisema-alueen opaskartta

Katso PDF

Metsähallituksen retkikartta

https://www.retkikartta.fi/